Varsel om økning av felleskostnader

Til alle andelseiere i Sølvberget Borettslag, Fra og med 01.04.2023 vil det bli en gjennomført en økning i felleskostnader på 4,98% totalt. Andel av økning fordeles etter vanlig fordelingsnøkkel. Bakgrunn for økning er stor generell prisvekst, samt økt kostnad til TV...

Fellesladere – Elbil

Fra fredag 23.12 kl. 1200 er de nye fellesladerne planlagt klare til bruk. Borettslaget vil da ha totalt 9 ladestolper tilgjengelige for alle, dette antallet øker til 10 ila. januar’23. De fem nye plassene er D65, D66, D67, D85, D86. Tilgang til fellesplassene...

Miljø / Sosialt

Miljøklubben er nyoppusset i 2022 og målet er at det skal bli et sosialt samlingspunkt for alle beboere i Sølvberget borettslag. Det oppfordres til gratis arrangementer hvor dørene er åpne for alle beboere. 

Parkering

Vinteren 2022 skal det bygges 15 nye ladestolper langs fjellveggen på D-feltet. 6 av disse vil bli felles ladere, noe som gir oss totalt 10 felles ladestolper. 

Oppdaterte Husordensregler 2022

Alle andelseiere har fått oppdaterte Husordensregler i postkassen sin. Disse ligger også her på hjemmesiden vår under «Husordensregler» og kan lastes ned. Det er ikke gjort endringer, kun tatt vekk info som ikke er relevant lenger (som for eksempel under bad etter...