Styreleder, styremedlem ansvarlig for grønt og vaktmester deltok på befaring med Roy Scholten fra Bymiljøetaten, Bergen kommune. Befaringen var videre oppfølging av en tidligere sak om grusbanen, som resulterte i at kommunen gruset banedekket tidligere i vår.

Målet med befaringen var å få avklart om borettslaget kunne felle noen omliggende trær, og rydde busker og greiner som henger utover banen, slik at banen blir mer presentabel for brukerne.

Konklusjonen av befaringen er at borettslaget kan felle tre spesifikke trær, rydde noen busker/vegetasjon og kviste noen trær for de nederste greinene (tynning), som omkranser banen. Før arbeidet starter opp må det sendes og få innvilget søknad hos Bergen kommune – “Søknad om beskjæring eller felling av trær”. Om det fremsettes naboklager under arbeidet, må arbeidet stoppes.    

Styret planlegger å få gjennomført arbeidet ila. høsten, kanskje ifm. høstens dugnad.  

På vårt spørsmål om kommunen har midler ifm. vårt ønske om utskifting av basketballkurven på grusbanen, har ikke kommunen midler til dette i år. Kommunens budsjett for året er dessverre brukt opp.