Styret 2021

Hvis noen har spørsmål kan de rettes til den som har ansvar for det aktuelle området. Generelle spørsmål kan rettes til kontoret, hvis ikke de kan svare vil kontoret videresende spørsmål til styret.

Jan Gunnar Iversen

Styreleder

Ansvarsområde

Økonomi, forsikring, drift/vedlikehold, nye andelseiere, nødtelefon. Rehab, HMS, ansatte

Tlf: 900 71 605

jg-i@online.no

Kjartan Gundersen

Nestleder

Ansvarsområde

Drift, vedlikehold

Tlf: 90124118

kjartan.gundersen@newsec.no

Britt Mæhle

Styremedlem

Ansvarsområde

Grendahus, miljø, utleie

Tlf: 995 05 523

siropsnitt@gmail.com

Karl Morten Johannesen

Styremedlem

Ansvarsområde

 

 Tlf: 

 buster-@hotmail.com

 

Jannike Eriksen

Styremedlem

Ansvarsområde

Miljø, aktiviteter, Grønt, Tillitsvalgte

Tlf: 924 33 172

skorpjan19@gmail.com

Ingvild Skåden

Varamedlem

Ansvarsområde

Milljø, aktiviteter, Grønt,

Tlf: 

 

ingvild.skaden@gmail.com

Anders Nordås

Varamedlem

Ansvarsområde

Hjemmeside, Facebook, parkering

Tlf: 938 11 577

andersnordas@hotmail.com

Vi ligger fint til i Ytre Sandviken i umiddelbar nærhet til byens fantastiske fjellområder.

Borettslaget består av ett grendahus og 279 leiligheter fordelt på 1 høyblokk og 6 lavblokker.

Adresse

Sølvberget Borettslag
Skytterveien 33
5038 BERGEN

Kontakt styret

Telefon: 55 24 14 70

E-post: soelbo@online.no