Styret 2022

Hvis noen har spørsmål kan de rettes til den som har ansvar for det aktuelle området. Generelle spørsmål kan rettes til kontoret på soelbo@online.no , hvis ikke kontoret kan svare vil spørsmål bli videresendt til styret.

Kjartan Gundersen

Styreleder

Ansvarsområde

Økonomi, Ansatte, Forsikring, Nye Andelshavere,

HMS, Drift/Vedlikehold, Nødtelefon, Utleie

Tlf: 901 24 118

kjartan.gundersen@newsec.no

Svein Helge Hauge

Nestleder

Ansvarsområde

Drift, Avtaler, Forsikring,

Mobilnett, grønt

Tlf: 470 13 790

svein.helge.hauge@tide.no 

Ingvild Skåden

Styremedlem

Ansvarsområde

Hovedtillitsvalgt, HMS, Dugnad, Miljø

Tlf: 416 91 940

ingvild.skaden@gmail.com 

Siw-Anita Lien

Vara

Ansvarsområde

Parkering, Miljø

Tlf: 944 95 005

siw.anita.lien@gmail.com 

Serina Grøttå

Vara

Ansvarsområde

PC, Hjemmeside, Facebook, Parkering

Tlf: 980 73 449

serinahgr@gmail.com 

Vi ligger flott til i Ytre Sandviken, i umiddelbar nærhet til byens fantastiske fjellområder.

Borettslaget består av et Grendahus, en Miljøklubb og 279 leiligheter fordelt på 1 høyblokk og 6 lavblokker.

Adresse

Sølvberget Borettslag
Skytterveien 33
5038 BERGEN

Kontakt styret

Telefon: 55 24 14 70

Telefon besvares mandag til torsdag mellom 10.00 og 14.00

E-post: soelbo@online.no