Styret 2023/2024

Hvis noen har spørsmål kan de rettes til den som har ansvar for det aktuelle området. Generelle spørsmål kan rettes til kontoret. hvis ikke kontoret kan svare vil spørsmål bli videresendt til styret.

Kjartan Gundersen

Styreleder

Ansvarsområde

Økonomi, Ansatte, Forsikring, Nye Andelshavere,

HMS, Drift/Vedlikehold, Nødtelefon, Utleie

Tlf: 901 24 118

kjartan.gundersen@newsec.no

Svein Helge Hauge

Nestleder

Ansvarsområde

Drift, Avtaler, Forsikring,

Mobilnett, Grønt

Tlf: 470 13 790

svein.helge.hauge@tide.no

Serina Grøttå

Styremedlem

Ansvarsområde

Parkering, Pc, Facebook, Hjemmeside,
Utleie av Grendahus

Tlf: 980 73 449

serinahgr@gmail.com

Ingvild Skåden

Styremedlem

Ansvarsområde

HMS, Hovedtillitsvalgt, Miljøklubben

Tlf: 416 91 940

ingvild.skaden@gmail.com

Lars Torgilstveit

Styremedlem

Ansvarsområde

Dugnad, Grønt, Vedlikehold av Grendahus

Tlf: 936 62 409

larseint@gmail.com

Geir Tjore

Vara

Ansvarsområde

 Vedlikehold av Grendahus, Grønt

Tlf: 413 67 200

geir.tjore@live.no

Marius Solheim

Vara

Ansvarsområde

 HMS, Drift/Vedlikehold

Tlf: 979 80 038

msolheim@slb.com

Vi ligger flott til i Ytre Sandviken, i umiddelbar nærhet til byens fantastiske fjellområder.

Borettslaget består av et Grendahus, en Miljøklubb og 279 leiligheter fordelt på 1 høyblokk og 6 lavblokker.

Adresse

Sølvberget Borettslag
Skytterveien 33
5038 BERGEN

Kontakt styret

Telefon: 55 24 14 70

Telefon besvares mandag til torsdag mellom 10.00 og 14.00

E-post: soelbo@online.no