Husordensregler

Husordensregler i Sølvberget borettslag

Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du det som heter andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne.

Sølvberget Borettslag forvaltes av BOB. Gå gjerne inn på www.bob.no for å lese mer.

På borettslaget generalforsamling velges et styre som har ansvar for drift og forvaltning. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften.

FORMÅLET MED HUSORDENSREGLENE

Husordensreglene har til formål å sikre beboerne gode bolig – og naboforhold.

Alle har ansvar for å bidra til å bevare et godt bomiljø.

Imidlertid trenger vi et minimum av regler for at fellesskapet skal fungere. Reglene gjelder for alle som bor i borettslaget.

Brudd på husordensreglene ansees som mislighold. jfr. vedtektene 6-1

Husordensregler kan du laste ned HER

Husordensregler

  «»GJELDENDE FRA OKTOBER 2022

INNHOLDSFORTEGNELSE:

 • 1     VIS HENSYN TIL NABOENE DINE
 • 2     INDRE VEDLIKEHOLD
 • 3     DØRTELEFON OG LÅSER
 • 4     BRANNFOREBYGGING
 • 5     RADIATORER
 • 6     TETTE AVLØP
 • 7     BAD OG VENTILASJON
 • 8     TV OG INTERNETT
 • 9     KJØKKEN
 • 10   FJERNING AV VEGGER
 • 11    ENTRÈDØR
 • 12    ALTAN
 • 13    BODER
 • 14    FELLESOMRÅDER
 • 15    MILJØKLUBBEN & GRENDAHUSET
 • 16    SKADEDYR
 • 17    RENHOLD
 • 18    BRUKSOVERLATELSE (FREMLEIE)
 • 19    VASKERIENE
 • 20    DYREHOLD
 • 21    DUGNADSARBEID
 • 22    BETALT DUGNADSARBEID
 • 23    TREFELLING
 • 24    GRILLING
 • 25    PARKERING
 • 26    SAKER TIL STYRET
 • 27    KONFLIKTER
 • 28    TILLITSVALGTES OPPGAVER
 • 29    DRIFTSTJENESTEN
 • 30    KONTORTJENESTEN
 • 31     NØDTELEFON

 

 1. VIS HENSYN TIL NABOENE DINE

Snakk hyggelig til – og om naboen din.

Respekter andres behov for ro om natten og gi nabovarsel dersom du planlegger en fest. Husk at gatedøren låses automatisk om natten. Ytterdøren skal alltid være lukket. Gi beskjed til naboene dersom du planlegger oppussing/rehabilitering av leiligheten over lenger tid.

Arbeid som innebærer banking, boring eller annet sjenerende støy, tillates ikke på søndager eller helligdager.

Dette gjelder også før kl. 08.00 og etter kl. 20.00 på hverdager

og før kl 10.00 og etter kl 18.00 på lørdager.

Det skal være nattero, både inne og ute, etter kl. 23.00.

 1. INDRE VEDLIKEHOLD

Andelseier er selv ansvarlig for indre vedlikehold av leiligheten. Andelseier er forpliktet til å bruke autorisert rørlegger, elektriker og murer for å være dekket av forsikring. Jfr. borettslagets vedtekter.

 1. DØRTELEFON OG LÅSER

Demontering/remontering av dørtelefon og låser er ikke tillatt. Ved overtredelse må eventuelle skader dekkes av andelseier. Kontakt kontoret for å få skiftet navn på ringeklokken.

Husk å alltid låse dørene inn til kjeller – og fellesområdene.

 1. BRANNFOREBYGGING

Alle leiligheter har fått utlevert et godkjent brannslukningsapparat og en stk. røykvarsler. Det er beboerens ansvar å sørge for at dette utstyret blir montert og fungerer tilfredsstillende. Følg instruksene som står på apparatet for vedlikehold. Det skal skiftes batterier i røykvarsler en gang årlig.

 1. RADIATORER

Kun driftstjenesten eller personell som er rekvirert av driftstjenesten skal utføre arbeid på radiatorer. Beboer kan kun foreta regulering av temperatur. Anlegget er datastyrt, og reguleres kontinuerlig etter utetemperatur. Radiatorer skal ikke fjernes.

 1. TETTE AVLØP

Andelseier er selv ansvarlig for oppstuking av innvendig kloakkledning fra og med egen vannlås/sluk og frem til borettslagets fellesledning. Det anbefales at dette blir utført av autorisert rørlegger. Det kan brukes godkjente avløpsåpnere så som Mudin ol. for å løse opp tette avløp.

 1. BAD OG VENTILASJON

Alle bad er, etter renovering i 2019-2021, utført med membran, godkjent sluk og varmekabler. All tilførsel av vann er etablert i rør i rørskap på badet. Her er også stengekraner til vannet i leiligheten. Opplegg til vaskemaskin er installert.

Utskifting av sluk, rør kraner og klosett er andelseiers ansvar jfr. Borettslagets vedtekter.

Oppstår det en vannskade kan andelseier bli holdt økonomisk ansvarlig for oppstått skade både på sin egen leilighet og skader som påføres naboen, samt bygningen.

Ventilasjonssystemet følger med leiligheten og skal ikke fjernes. Filter skiftes en gang i året og blir utlevert av drift. Det er inngått serviceavtale på ventilasjonsanlegget.

 1. TV OG INTERNETT

TV- og internettboks eies av borettslaget og følger med leiligheten. Disse skal ny eier overta ved salg. Kjøper og selger har selv ansvaret for dette byttet.

 1. KJØKKEN

For montering/installering av oppvaskmaskin eller vaskemaskin; må arbeidet utføres av autorisert rørlegger. Oppvaskmaskinen skal kobles på kaldtvannet. Bekreftelse fra autorisert rørlegger skal kunne fremlegges styret på forespørsel.

Det er montert vannstopp på alle kjøkken

 1. FJERNING AV VEGGER

Det er ikke tillatt å fjerne bærevegger. Ved fjerning eller flytting av øvrige vegger der det er el. installasjon, må autorisert montør benyttes.

 1. ENTRÉDØR

Entredøren er en branndør som skal hindre spredning av brann og røykutvikling.

Det må ikke bankes eller borres i entrédøren, da døren da vil miste sin funksjon som branndør.

 1. ALTAN

Det må ikke bores i metallet på altanen da dette kan svekke konstruksjonen. Dreneringssystemet må ikke tildekkes. Altanen defineres som uteareal. Materialer som blir brukt på altan må være tilpasset dette.

 1. BODER

Dersom man vil ha elektriske installasjoner (f.eks. fryseboks) i kjellerbod, må man få autorisert elektriker til å legge opp en kurs som går på andelseiers egen måler, slik at beboer bekoster dette selv.

 1. FELLESOMRÅDER

Det er generelt ikke tillatt å oppbevare private eiendeler eller søppel i trappeoppgangen eller på andre fellesområder – ute eller inne. Hver oppgang, i ledelse av tillitsvalgt, kan i fellesskap bli enige om å bruk av sine tilhørende tilfluktsrom. Tilfluktsrom skal ved behov kunne tilbakeføres til tenkt bruk innen 72 timer. Setter du fra deg noe uten godkjenning, og uten merking; navn og dato, vil dette bli fjernet.

Fra skriv til beboere datert 23.06.2023:

«Beplantning:

Vesentlig beplanting, dvs. trær, busker, bed og diverse planter, som ønskes plantet, må fra brevets dato godkjennes av styret. Det samme gjelder vedlikehold, utvikling av nye elementer og løse gjenstander, som for eksempel å sette opp grill. Styret ønsker veldig gjerne å få bidrag og disse kan sendes til oss på e-post: soelbo@online.no»

 1. MILJØKLUBBEN OG GRENDAHUSET

Miljøklubben skal være et sosialt samlingspunkt, og er kun tilgjengelig for Sølvbergets beboere. Det oppfordres til gratis arrangementer hvor dørene er åpne for alle beboere. For reservasjon og pris av lokalet til privat selskap kan du kontakte kontoret. Se egne regler for Miljøklubben.

Grendahuset er et selskapslokale for opptil 80 personer og kan også leies ut eksternt. Kontakt kontoret for mer informasjon.

 1. SKADEDYR

Oppdages det skadedyr som skjeggkre, melbiller eller lignende, ta kontakt med driftsleder. Pappembalasje, sammen med fukt, både i leiligheter og boder, er en av de største grunnene til at sølv- og skjeggkre oppstår. Vi oppfordrer beboere til å kvitte seg med papp raskest mulig.

 1. RENHOLD

Trappevask: Blir utført av ekstern bedrift en gang per uke. – husk å selv ta vekk dørmatten for vask under. Vegger, dører, vinduer vaskes også ved behov.

Matter og lignende må ikke ristes fra altan eller vindu.

 1. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE)

Bruksoverlating (framleie) må godkjennes av styret. Leietager (framleier) må ikke flytte inn før slik godkjenning foreligger. Bruksoverlating reguleres av bestemmelsene i Lov om Borettslag. Andelseier plikter å sette seg inn i disse reglene. Eventuell parkeringsplass følger ikke med til leietaker. For mer info: www.bob.no – bruksoverlatelse/fremleie.

 1. VASKERIENE

Vaskerier og maskiner skal brukes i overensstemmelse med gitte instrukser. (se oppslag i vaskeri).

Av hensyn til de som bor over vaskeriene bes alle om å respektere vasketidene.

Åpningstider i vaskeriene er:

Mandag til fredag
kl. 08.00- 20.00                                                                                  

Lørdag kl. 10.00 – 18.00

Søndag og helligdager skal ikke vaskeriet brukes.

Husk å vaske gulvet og rydde etter deg. Rengjør sluker. Husk også å fjerne lo i tørketrommel.

Hvis vasketiden ikke er påbegynt innen en time etter oppsatt tid, kan andre benytte seg av vasketiden. Vær spesielt oppmerksom på at BH-spiler, spiker etc. ødelegger maskinene. Tørkestativ utendørs skal ikke benyttes på søndager- og helligdager.

Meld inn til driftsleder dersom maskiner eller annet ikke fungerer som det skal.

 1. DYREHOLD

Borettslaget tillater dyrehold, men dyrene skal ikke være til sjenanse for naboene.

Andelseiere som ønsker å holde hund eller katt eller andre husdyr må søke styret om tillatelse, og fremlegge vaksinasjonskort.

Ved innflytting skal eventuelle dyr godkjennes før tillatelse gis. Utfylt skjema om dyrehold + kopi av gyldig vaksinasjonskort (for hund/katt) sendes til soelbo@online.no

Hund skal alltid føres i bånd innenfor borettslagets eiendom. Det er båndtvang i Sølvberget borettslag året rundt. Dette må gjøres av en person som har kontroll over dyret. Husk alltid hundepose. Hundeeiere er erstatningspliktige for enhver skade som hunden måtte påføre personer eller borettslagets eiendom. Vi oppfordrer alle hundeeiere, spesielt om vår/sommer, til å ikke lufte hundene på fellesområdene som folk bruker til sosialt samvær. Ta hensyn til planter og bed.

Dyreeiere er forpliktet til å sette seg inn i bestemmelser for Bergen kommune.
(Politivedtektene samt viltlov).

Katter skal vaksineres mot smittsomme sykdommer. For å holde kattebestanden nede ber vi om at de som holder katt steriliserer eller kastrerer kattene.

Innsigelser hvor legeerklæringer fremlegges fra oppgangens beboer(e) må respekteres av søker av dyrehold.

Legg ikke ut mat som tiltrekker seg rotter, ville katter, eller andre dyr.

 1. DUGNADSARBEID:

Vi har en fellesdugnad om våren, og en om høsten. Alle dugnadene er frivillige. Fellesdugnadene er ikke betalt, men er en hyggelig måte å treffe naboene på, samtidig som man holder fellesarealer ute og inne velstelte.

 1. BETALT DUGNAD

Betalt dugnad må godkjennes av dugnadsansvarlig og/eller driftsleder før man setter i gang. Ta kontakt med tillitsvalgt i din oppgang – som tar videre kontakt med dugnadsansvarlig i styret for godkjenning før arbeidet igangsettes.

 1. TREFELLING

Beboere som ønsker å få utført trefelling må melde behov til styret.

Ingen beboere kan på egenhånd felle trær.

Styret er ansvarlig for at retningslinjer og forutsetninger som følger av festekontrakten mellom borettslaget og Bergen Kommune blir fulgt.

Klipping av kratt fritas for søknad.

 1. GRILLING

Grilling på altaner tillates kun ved bruk av gass – eller elektrisk grill. Gassbeholdere skal ikke oppbevares i kjelleren. Ta hensyn til øvrige beboere ved bruk av grill på balkongen. Sørg for at grillen står stødig, i god avstand fra brennbart materiale og at det luftes godt under bruk.

 1. PARKERING

Andelseier kan få tildelt parkeringsplass etter søknad til borettslagets styre. Du søker til kontorets mail: soelbo@online.no Det tildeles kun en plass per boenhet. Eventuell kø om P-plass følger dato skriftlig søknad ble sendt inn.

Borettslaget tillater ikke parkering på lagets eiendom utenfor oppmerkete og tildelte P-plasser. Det henstilles til at besøkende parkerer langs offentlig vei.

Ved utleie av leilighet kan ikke den som leier overta andelseiers parkeringsplass.

Andelseier må søke parkeringsplass på nytt ved tilbakeflytting – dette grunnet at det finnes betydelig færre parkeringsplasser enn boenheter, og andelseiere som bor her vil derfor alltid prioriteres.

De samme reglene gjelder for MC/moped. Plass i MC-skur må også søkes om.

EL-BIL:

Andelseier får tildelt elbilplass etter søknad til borettslagets styre, på samme måte som over. Også her følger køsystemet dato fra når man søkte skriftlig om plass.

Leie av elbilplass faktureres hvert kvartal av borettslaget. Strømforbruk faktureres via app. Kontakt kontoret eller parkeringsansvarlig for oppdaterte priser på leie og strøm.

Fellesladere kan benyttes av alle beboere i Sølvberget Borettslag. Ved fulladet bil ber vi deg flytte bilen slik at andre kommer til.

Vi henviser til gjeldende parkeringsregler i eget skriv. Får du tildelt parkeringsplass plikter man å sette seg inn i disse reglene.

Ved fremleie/salg av andel eller salg/skifting av bil, skal parkeringsansvarlig underrettes, eller ved å sende e-mail til soelbo@online.no

 1. SAKER TIL STYRET

Alle saker som ønskes behandlet av styret, skal inngis skriftlig i form av brev eller mail. Anonyme henvendelser behandles ikke. Husk tydelig avsender. Styret/drift har egen postkasse i oppgang nr. 33. Se ellers styremedlemmers tlf. nr. på www.solvbergetborettslag.no eller på oppslag i oppgangene. E-posten til styret er soelbo@online.no.

 1. KONFLIKTER

Konflikter mellom naboer løses fortrinnsvis av dem konflikten gjelder. Lar ikke konflikten seg løses kan tillitsvalgt i oppgangen kontaktes. Den tillitsvalgte kan da kontakte Hovedtillitsvalgt som igjen kan ta saken til styret ved behov.

 1. TILLITSVALGTES OPPGAVER
 • Det skal være en tillitsvalgt for hver inngang i lavblokkene.
 • Det skal være minimum to tillitsvalgte i høyblokken pr. inngang.
 • Hovedtillitsvalgt kaller inn til tillitsvalgtmøte ca. 3 ganger i året.

Funksjon:

 • Å være bindeledd mellom styret og beboerne.
 • Tillitsvalgte tar kontakt med Hovedtillitsvalgt dersom behov for assistanse ved enkeltsaker.
 • Funksjonsperioden er i utgangspunktet ett år, men om ønskelig kan tillitsvalgt sitte lenger.
 • Det er den tillitsvalgte som innkaller til valgmøte i sin oppgang.
 • Gi melding til hovedtillitsvalgt om valgets resultat.
 • Tillitsvalgtes mappe skal overleveres til avløseren.
 • Alle borettshavere kan pålegges oppgaven.
 • Medlemmer av styret er i utgangspunktet fritatt, om ønskelig.

Spesielle oppgaver når nye leietakere/borettshavere (inkl. fremleie) flytter inn:

 • Ønske velkommen.
 • Orientere om bruk av vaskeri, plassering av boder og fellesrom.
 • Oppfordre til å sette seg inn i Husordensreglementet.

 

 1. DRIFTSTJENESTEN

Driftsleder er tilgjengelig: Hverdager (ikke lørdag) kl. 08.00-16.00.

Telefon driftsleder: 450 80 341 mellom kl. 08.00 og 16.00.

E-postadresse driftsleder: vaktmester@solvbergetborettslag.no

 

 1. KONTORTJENESTEN

Kontoret er åpent fra mandag – torsdag kl 10-14.

Telefon kontor/styrerom: 55 24 14 70

Epost-adresse: soelbo@online.no

 

 1. NØDTELEFON

Nødtelefonen skal KUN benyttes ved akutte tilfeller som krever øyeblikkelig handling utenom driftsleders arbeidstid. Nødnummer henger på oppslagstavlen i din oppgang og står på nettsiden vår: www.solvbergetborettslag.no

 

 

 

Vi ligger flott til i Ytre Sandviken, i umiddelbar nærhet til byens fantastiske fjellområder.

Borettslaget består av et Grendahus, en Miljøklubb og 279 leiligheter fordelt på 1 høyblokk og 6 lavblokker.

Adresse

Sølvberget Borettslag
Skytterveien 33
5038 BERGEN

Kontakt styret

Telefon: 55 24 14 70

Telefon besvares mandag til torsdag mellom 10.00 og 14.00

E-post: soelbo@online.no