El-bil 

Alle fellesladerne skal være oppe å gå. Det er de 10 øverste plassene – 5 på hver side av midtrekken (skilting kommer). Informer parkeringsansvarlig hvis fellesladerne ikke fungerer som de skal.

Parkering

Styret ønsker at de som har fått tildelt privat parkeringsplass benytter seg av denne, hvis ikke – gi beskjed til parkeringsansvarlig slik at andre kan få nytte av plassen.

Hjemmeside

Ta en titt på hjemmesiden vår. Det er gjort noen forbedringer og forhåpentligvis skal det være lettere å navigere seg frem. Målet er at dette skal bli en informasjonskanal beboere vil bruke.

Vårdugnad

Felles vårdugnad 15. april – hold av datoen 😊

Generalforsamling 2023

Generalforsamling er tirsdag 21.mars. Det skal være valg av nye styre-  og varamedlemmer. Håper så mange som mulig ønsker å delta. Valgkomiteen mangler en kandidat til vara – skulle du være interessert – ta kontakt med valgkomiteen:

Turid Leseth              tlf: 902 18 470            e-post: turidle@outlook.com

Fernando Herrera      tlf: 926 43 930           e-post: rhef123456789@gmail.com