Til alle andelseiere i Sølvberget Borettslag,

Fra og med 01.04.2023 vil det bli en gjennomført en økning i felleskostnader på 4,98% totalt. Andel av økning fordeles etter vanlig fordelingsnøkkel. Bakgrunn for økning er stor generell prisvekst, samt økt kostnad til TV og bredbånd og gangvask

Øvrige spørsmål om felleskostnader kan rettes til BOB.