Til alle andelseiere i Sølvberget Borettslag,

Fra og med 01.01.2024 vil det bli en gjennomført en økning i felleskostnader på totalt 7,5 %. Andel av økning fordeles etter vanlig fordelingsnøkkel, og det vil bli gitt innenfor følgende intervall:

2-roms vil få en økning fra ca. 268,- til 283,- i måneden.

3-roms vil få en økning fra ca. 452,- til 471,- i måneden.

5- roms vil få en økning kr på ca. 542,- i måneden.

*Merk at tallene kan avvike iht. til fordelingsnøkkelen. Din konkrete endring kan du lese på fakturaen i nettbanken din i januar.

 

Gangvask reduseres fra 75,- til kr 50,- per husstand. Nytt vaskefirma starter i desember.

Fra og med 01.03.2024 får TV og bredbånd fra Telenor en økning fra 499,- til 555,-. Dette utgjør et tillegg på 56,- i måneden per husstand.

Bakgrunnen for økning er generell prisvekst, økt kostnad til TV og bredbånd og økt rentekostnad på fellesgjelden til borettslaget. Sistnevnte utgjør en betydelig andel.

 

Vennlig hilsen,
Styret i Sølvberget Borettslag

V/ Styreleder Kjartan Gundersen

 

Styret ønsker dere en fin advents- og julehøytid.

Bergen, 29.11.2023

 

Øvrige spørsmål om felleskostnader kan rettes til BOB sentralbord, tlf.: 55 54 74 00