Til Andelseierne i Sølvberget Borettslag

Forslag til saker fra andelseierne som skal behandles på Generalforsamlingen den 20. mars 2024, må være styret i hende senest den 31. januar 2024. 

Forslag sendes til e-post: soelbo@online.no

Eller legges i postkassen i Skytterveien 33 merket «Styret» 

 

Med vennlig hilsen,

Styret v/ styreleder Kjartan Gundersen