Miljøklubben er nyoppusset i 2022 og målet er at det skal bli et sosialt samlingspunkt for alle beboere i Sølvberget borettslag.

Det oppfordres til gratis arrangementer hvor dørene er åpne for alle beboere.