Til andelshaverne i Sølvberget Borettslag,

Invitasjon til å nominere kandidater til styret i Sølvberget Borettslag

Da neste generalforsamling og styrevalg er nært forestående har valgkomiteen startet arbeidet med å innstille kandidater til styret, og vi ønsker å høre fra nettopp deg.

Arbeidet i styret er omfattende med månedlige møter og arbeidsoppgaver som må utføres på dag- og kveldstid, men gir også mulighet til å bidra til vårt felles bomiljø og kan oppleves som givende. Det er derfor viktig at styret er sammensatt av en gruppe med variert kompetanse, så vi oppfordrer andelseierne til å fremme forslag (evt. seg selv) innen 31. januar 2024.

Alle andelseiere har fått skriv i postkassen den 03.01.2024 om hvem som står til valg. 

Styreposter som må fylles ved Generalforsamlingen 2024:

  • Styreleder
  • Styremedlem
  • Styremedlem
  • Vara 1
  • Vara 2